Polityka prywatności i cookie

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.freezy-klimatyzacja.pl jest Sebastian Jurkiewicz, adres siedziby: ul. 03-802 WARSZAWA, Lubelska 21/671, NIP: 1132463660, REGON: 146342960, adres poczty elektronicznej: kontakt@freezy-klimatyzacja.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na adres: kontakt@freezy-klimatyzacja.pl

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
– przetwarzane zgodnie z prawem,
– zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
– merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

Państwa dane osobowe przetwarzane są w jednym celu: udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe powierzamy naszym partnerom technologicznym oraz księgowym, czyli podmiotom które świadczą dla nas usługi hostingowe oraz księgowe. Dane mogą być też udostępnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.

PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

W ramach umowy hostingowej przetwarzanie Państwa danych osobowych powierzone jest firmie hostingowej: hostinghouse.pl
Państwa dane osobowe będą przechowywane aż do momentu odwołania zgody na ich przechowywanie, nie dłużej jednak niż w ciągu 3 lat od dnia zakończenia realizacji umowy lub zlecenia.

PRZETWARZANIE, PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

Przysługuje Państwu prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Poprawiania swoich danych osobowych
 • Otrzymania ich kopii
 • Sprostowania swoich danych
 • Usunięcia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • Przenoszenia danych
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

PLIKI „COOKIES”

Strona internetowa freezy-klimatyzacja.pl używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie odwiedzającego stronę internetową  ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności tych wymagających autoryzacji. W ramach strony internetowej stosowane są pliki „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

 • „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Sklepu).
 • „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
 • „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Usługobiorcy w zakresie zawartości Sklepu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Sklepu przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie Sklepu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Sklepu.

Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Czym są pliki cookies?

Z technicznego punktu widzenia ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe zawierające dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, które wykorzystuje aplikację do przeglądania stron internetowych (przeglądarkę internetową). Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Czy pliki cookies są groźne? Nie, nie są! Warto wiedzieć, że pliki cookies (ciasteczka) w Internecie i przeglądarkach stron były wykorzystywane od początków istnienia internetu i są ściśle powiązane z technologiami internetowymi. Nie jest więc to żadna nowość ze strony naszego serwisu ani zagrożenie dla Twojego urządzenia. Ciasteczka przeznaczone są do lepszego wykorzystania potencjału sklepów internetowych i serwisów WWW, na czym korzysta zarówno osoba odwiedzająca serwis jak i jego właściciel.

Nie obawiaj się o swoją prywatność! Użytkownik, czyli np. Ty, odwiedzając nasz serwis pozostaje anonimowy. Poprzez umieszczenie ciasteczek nie gromadzimy informacji osobowych (takich jak imię, nazwisko czy adres), a jedynie historię przeglądania naszego sklepu internetowego, dane analityczne i dane behawioralne oraz ustawienia preferencji użytkownika.