Serwis
Zawsze na czas

507 508 684

grafika monterzy naprawiający wentylację

Regularne serwisowanie i konserwowanie klimatyzacji.

Z naszego doświadczenia wynika, że zdecydowana większość drogich napraw klimatyzacji występuje w urządzeniach które nie były regularnie konserwowane lub serwisowane

Instalacja systemu klimatyzacji to ważna inwestycja.

Naturalnie będziesz chciał chronić swoją inwestycję, zarówno przedłużając żywotność systemu, jak i zapewniając, że system działa wydajnie i ekonomicznie. Aby to osiągnąć, zalecamy zawarcie umowy serwisowej.

Zapewniamy regularną konserwację i uwzględniamy Twoje wymagania dotyczące zapobiegania nieszczelnościom i ich wykrywania.

Takie działania dadzą efekt w postaci długowieczności i wydajności systemu przez wiele lat.

Częstotliwość przeglądów klimatyzacji.

 

  • Systemy zawierające więcej niż 3 kg czynnika chłodzącego powinny być sprawdzane pod kątem przecieków co 12 miesięcy. Nie dotyczy to systemów hermetycznych, które są oznaczone jako takie, zawierające mniej niż 6 kg czynnika chłodzącego.

 

  • Instalacje zawierające więcej niż 30 kg czynnika chłodzącego powinny być sprawdzane pod kątem przecieków co 6 miesięcy.

 

  • Systemy zawierające ponad 300 kg czynnika chłodzącego muszą być sprawdzane pod kątem przecieków co 3 miesiące. Muszą również mieć zainstalowane stałe systemy wykrywania wycieków. System wykrywania wycieków musi być sprawdzany maksymalnie co 12 miesięcy.

Klasyczne wskaźniki źle utrzymanego systemu klimatyzacji:

Nieświeży zapach z klimatyzacji

Słabe przepływy powietrza

Cieknąca woda

Skłonny do zamarzania

Zwiększone rachunki za energię!

Brudny wygląd